Skurlast av sibirlerk

Ujustert skurlast av sibirlerk

Vår produksjon er i samsvar med de vest-europeiske kvalitetsklassene O-I og O-II.

Ujustert skurlast av sibirlerk sages ut av sibirlerk-tømmer av høyeste kvalitet (Krasnojarsk landsdel, Irkutsk landsdel – Den russiske føderasjon). Tømrene velges veldig nøye: de må ha nesten ingen grener og ingen råte-, mugg- eller soppskade eller sprekker, rifter og andre defekter. Til saging brukes det det første tømmeret av en stamme på inntil 6,0 m og en del av det andre tømmeret (inntil 6,0 m).

       

Ujustert skurlast av sibirlerk sages ut av tømmer på Ø 32 og mer i diameter. Utsagd skurlerk sorteres nøyaktig i henhold til de vest-europeiske krav til kvalistetsklasser O-I og O-II.

        

Dimensjoner på ujustert skurlast:

  • Tykkelse (mm) 25÷90
  • Lengde (mm) 4000/6000
  • Pakning: skurlast stables med trebind imellom (dimensjoner på bindene tykkelse/bredde (mm): 20÷25 x 20÷25x lengde) og plasseres i transportpakker. Det brukes ett bind for en løpemeter av skurlast.
  • Skurlast selges både med naturlig fuktighetsinnhold og tørket.

         

Justert skurlast av sibirlerk

Produksjonens kvalitet er i samsvar med den russiske standard Gost 26002-83, I-III+IV.

Dimensjoner:

  • Tykkelse (mm): 22÷75
  • Bredde (mm): 100÷225
  • Lengde (mm): 4000/6000, (mulig lengde 2000÷6000).
  • Pakning: skurlast stables uten eller med trebind imellom (dimensjoner på bindene tykkelse/bredde (mm): 20÷25 x 20÷25x lengde) og plasseres i transportpakker. Det brukes et bind for en løpemeter av skurlast.
  • Skurlast selges både med naturlig fuktighetsinnhold og tørket.